[Download] SplitsING By Gerard Legerstee

SplitsING

By: Gerard Legerstee
Length: 284 pages
Release date: Dec 22, 2013
Rating: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (100 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Get access an unlimited number of audiobooks, books, magazines and more to listen online. Download Free by 30 Days Free Trial. Cancel anytime.

Two Easy Steps to get this book by free
1. SIGN UP
2. Find and Download this book FREE

In SplitsING kijkt de auteur terug op zijn 34-jarige carrière bij ING en voorlopers van deze bank-verzekeraar. Allereerst worden de bijzondere ervaringen en uitdagingen geschetst van een financieel manager binnen een internationaal concern, alvorens dieper wordt ingegaan op een aantal belangrijke managementaspecten, zoals de gekozen organisatiestructuur, de kwaliteit van medewerkers en de invloed van het bonusbeleid. Natuurlijk komen ook de snelle groei en de grote gevolgen van de kredietcrisis voor ING uitgebreid aan bod, leidend tot een noodgedwongen splitsing van ING in een bancair en verzekeringsdeel. De turbulente ontwikkelingen en verplichte aanpassingen hebben voor vele verandertrajecten gezorgd die de auteur van dichtbij heeft meegemaakt. Uitgelegd wordt dat een andere aanpak en andere omgevingsfactoren tot meer succesvolle en structurele verbeteringen zullen leiden. De beschreven ervaringen en kritische kanttekeningen hierbij zullen voor veel (financiële) medewerkers en managers van grote concerns herkenbaar zijn en inspireren tot aanpassingen. Het boek is echter niet alleen interessant en leerzaam voor deze groep mensen, maar ook een aanrader voor vele andere lezers vanwege de grote afwisseling van onderwerpen en thema’s, de gehanteerde luchtige stijl en de anekdotes.


Available formats:
streammp3fb2pdfepubcdpaper cover
 

Leave a Reply